degisti.com

zamanla her şey değişir…

Kanuni Sultan Süleyman’ın Türbesi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Türbesi

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Süleymaniye Külliyesi(http://www.degisti.com/index.php/archives/6264) içinde yer alır. Kanuni’nin ölümünden sonra Mimar Sinan tarafından inşaa ettirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman 1566 Zigetvar Savaşı’nda şehit düşmüş, Sokullu  Mehmet Paşa, orduda karışıklık çıkmaması amacıyla bu durumu gizlemiştir. Bu bağlamda Kanuni’nin iç organları öldüğü yere gömülmüş,cesedi mumyalanarak İstanbul’a getirilmiştir.

Kanuni’nin iç organlarının gömülü oluğu yere, tahta çıkan oğlu II. Selim’in, (1566–1574) emri ile Budin Valisi Sokullu Mustafa Paşa tarafından bir türbe yaptırılmıştır. Sonraki yıllarda  IV Mehmet (1648–1687) bu türbeyi onartmıştır. Osmanlıların Macaristan’dan çekilmesinden sonra bu türbe yıktırılmış,türbenin olduğu yere bir kilise inşa edilmiş, kilisenin adına da, “Süleyman’ın kalbinin gömülü olduğu türbe” anlamına gelen “Turbek “denmiştir. Bugün Macaristan’da,Kanuni’nin mezarı olarak bilinen yer,1994 yılında  Zigetvar’ın girişinde açılan,Türk-Macar Dostluk Parkı’ndaki temsili bir mezardır.

Süleymaniye Külliyesi içinde yer alan 1566 tarihli Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, kesme taştan sekizgen planlıdır ve köşeleri hafifçe pahlanmıştır. Gövdenin alt kısmını çepeçevre saran,geniş saçaklı,sivri kemerli revak uygulaması çok farklı olup,daha sonra başka bir yapıda uygulanmamıştır. Revak, her cephede renkli beş sütunla taşınmaktadır ve sütunlar arasına Bursa kemerli korkuluklar yerleştirilmiştir. Revağın her bir kemer açıklığına denk gelecek şekilde türbe gövdesine,dikdörtgen çerçeveli, mermer söveli pencereler açılmış;pencerelerin iki renkli sivri kemerli alınlıkları mermer ile kaplanmıştır.

Türbenin her cephesinde üst sırada yer alan pencereler,iki renkli mermerlerle örülmüş geniş bir sivri kemer içerisinde üçlü pencere gurupları şeklindedir. Bunlardan ortadaki pencereler yanlardakinden daha geniş ve daha yüksek tutulmuştur. Pencere kemerleri sivri formlu ve iki renk mermer örgülüdür. Türbenin cephesi,mukarnaslı bir friz ve palmetli bir tepelik son bulur. Yapının üst örtüsü, iç içe iki kubbe şeklinde olup, kubbesi kasnaksızdır.

Türbenin 5 açıklıklı giriş revağının kemerleri,yandakilere göre daha sivri ve daha yüksek tutulmuş,kemerler mukarnas başlıklı sütunlar üzerine oturtulmuştur. Bu bölüm dıştan geniş bir çatı ile örtülmüştür. Türbe girişinin tam üstünde, Mevlevi sikkesi şeklinde kesilmiş olarak duran Hacer-ül Esved Taşı yer alır. Kapı kanatları kabartmalı ve fildişi kakmalıdır. Birinde; “Lailahe İllallah” diğerinde ise “Muhammed-ur Resulullah” yazılıdır. Kapının iki yanında, 16. yy.’a ait,bitkisel kompozisyonların egemen olduğu çini panolar bulunmaktadır.

Sekizgen planlı türbenin üzerini örten kubbe,sekiz sütunun taşıdığı geniş pandantifler üzerine oturtulmuştur.  Pandantiflerin yüzeylerine “Allah”, “Muhammed”,“Ebubekir”, “Ömer”, “Osman”, “Ali”, “Hasan”, “Hüseyin” isimleri yazııdır. Yapının içi,XVI yüzyılın çinileri, kalem işleri ve ağaç işçiliğinin örnekleri ile bezenmiştir. Abanoz kapı kanatları sedef ve fildişi kakmalarla bezenmiş;bunların üzerine Kelime-i Tevhit yazılmış ve geometrik süslerle de bezenmiştir. İç mekan duvarları,beyaz zemin üzerine lacivert, firuze ve kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu bitkisel kompozisyonlu çinilerle kaplanmıştır. Kubbe kalem işleriyle tezyin edilmiştir. Türbenin içinde yer alan abanozdan yapılmış, fildişi kakmalı iki dolabın ahşap kapakları, devrin en güzel ahşap işçiliğinin örneklerindendir.

Türbede, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Süleyman, Sultan II. Ahmet, Mihrimah Sultan, Saliha Dilaşûp Valide Sultan, Asiye Sultan ve  Rabia Sultan’a ait toplam yedi sanduka bulunmaktadır.

kanuni_sultan_suleyman_turbesi

Paylaşmak ister misiniz ?

Admin

Website:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir