degisti.com

zamanla her şey değişir…

Dördüncü Vakıf Han – World Park Otel – Legacy Ottoman Hotel

Dördüncü Vakıf Han – World Park Otel – Legacy Ottoman Hotel

4.Vakıf Hanı – World Park Otel- Legacy Ottoman Hotel, Eminönü’’nde(http://www.degisti.com/index.php/archives/4313) Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde yer alır. I.Abdülhamit Külliyesi’nin yerine yapılan ve Mimar Kemalettin Bey’in eserlerinden biri olan han, döneminin önemli ticari yapılarından biridir. 1911’de yapımına başlanana hanın savaş nedeniyle inşaası yarım kalmış, İstanbul’un işgali sırasında dışı tamamlanmış ve içi olarak Fransızlar tarafından “Caserne Victor” adıyla karargah olarak kullanılmıştır.

Çok kenarlı yamuk bir arsa üzerinde yükselen çelik iskelet sistemli yapı, bodrum katıyla birlikte 7 katlıdır. Cepheleri batı, güney ve doğu yönlerinde kesme taş ve mermer kaplama olarak tasarlanmış , kuzey cephesinde ise tuğla duvar üzerine sıvalı olarak bırakılmıştır. Her cephe diliminin ara kat penceleri sepet kulplu kemerlerle, ikinci, üçüncü ve dördüncü kat pencereleri sivri kemerlerle geçilmiş, üst iki kata üçlü pencereler açılmıştır.

Hamidiye Caddesine bakan giriş cephesi 78,70 mt. genişliğinde, 27,21 mt. yüksekliğindedir. Batı yönünde komşu binalara kısmen bitişik olarak inşaa edilen hanın en geniş yerde derinliği 32, 43 mt. dir. İç avlusu 35,32 mt. uzunluğunda, 5,20 mt. genişliğindedir.

Zemin katta, simetrik olarak yerleştirilen iki giriş, “U” biçimli bir pasajın iki ucuna açılmaktadır. Bu pasajın dirseklerinde yer alan merdiven ve asansörler üst katlara bağlantı sağlar. Zemin kat ikişer katlı 24 adet dükkana ayrılmıştır. Eş planlı diğer katlarda ise 37’şerden toplam 148 kiralık büro bulunmaktadır. Köşelerde çatı düzeyinde yükselen üzerleri kubbeli iki oda, bu bölümün kule görünümü kazanmasını sağlamıştır. Çatı kaplaması Marsilya kremidindendir.

 

Yapının giriş cephesi, I. Ulusal Mimarlık üslubuna uygun olarak özenle bezenmiştir. Dükkan açıklıklarının iki yanında köşe sütunçeleri, asma kat düzeyinde bezemeli kare levhalar, kemer köşeleri ve kilit taşlarındaki gülçeler, cumbaların taş konsollarında mukarnas, madalyon ve rumi motifleri, birinci kat pencerelerine geçilen Türk üçgenleri, üçüncü kat pencerelerine geçilen mukarnaslı silmeler, dördüncü kat kemer köşelerinde mavi-beyaz-turkuaz çiniler, en üst kat pencere kemerleri aralarında baklava dilimli başlıkları olan mermer sütunlar ve kubbe eteklerindeki mukarnaslı, palmetli kornişler, bu üslubun süsleme anlayışını yansıtmaktadır.

Bina, uzun süreler adını taşıdığı “han” işlevi ile kullanıldıktan sonra 2000’li yılların başında adliyeye dönüştürülmesi gündeme gelmiş ve aynı dönemde boşaltılarak kaderine terk edilmiştir. Yapı 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, turizmci işadamları Mehmet İpek, Rauf Akdal ve Sedat Eser’in kurduğu Gap-San Eserler şirketine kiraya verilmiş ve  “Yap- İşlet- devret” modeli ile kente tekrar kazandırılmıştır. Geçirdiği restorasyon sırasında  otel işlevi verilmesi ile handa bazı değişikliklere gidilmiştir: Binanın girişi tam merkezdeki dükkanın bulunduğu yere alınarak, otelin resepsiyon bölümünün burada konumlanması sağlanmış, kısmi bir otopark, teknik bölüm, mutfak ve fitness bölümü eklenmiş, cephe onarım, bakım ve temizleme işlemleri yapılmıştır. Binanın mevcut plan düzeni aynen muhafaza edilmiş, çatı arasının lokanta yapılması dışında binaya ek bir fonksiyon yüklenmemiştir. Yapı bugün “Legacy Ottoman Hotel” adıyla hizmet vermektedir.

legacy_ottoman_hotel_dorduncu_vakif_han_ekim_2015

Kaynakça:

mimarlıkmuzesi.org

istanbulkulturenvanteri.gov

arkitera.com

arşiv.sabah.com.tr

legacyottomanhotel.com

Paylaşmak ister misiniz ?

Admin

Website:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir