degisti.com

zamanla her şey değişir…

Tag Davut Paşa Camii Külliyesi nerededir Davut Paşa Camii Külliyesi hakkında bilgi Davut Paşa Camii mimarisi Davut Paşa Camii Külliyesi fotoğrafları

Davut Paşa Camii Külliyesi

Davut Paşa Külliyesi, Davutpaşa’da, Hobyar Mahallesi Davutpaşa Medresesi Sokağı’nda yer alır. Külliye, cami, medrese, sıbyan mektebi, tabhane, çifte hamam, imaret ve çeşmeden müteşekkildir. Cami kapısının üstündeki Arapça kitabeye göre, Sultan II. Beyazıt’ın veziri “Koca Davut Paşa” tarafından 1485 yılında yaptırılmıştır. İstanbul’un fethinden sonra yapılan “yan mekanlı”, “tabhaneli” veya “ters T planlı” camilerin son örneklerinden biridir.

Read More