degisti.com

zamanla her şey değişir…

Tag Ayasofya Camii Şadırvanı Ayasofya Camii Şadırvanı hakkında bilgi eski yeni fotoğrafları mimarisi

Ayasofya Camii Şadırvanı

 

Ayasofya Camii Şadırvanı,caminin ana giriş kapısı olan güneydeki yan kapısının yakınlarında, avlunun ise güneybatı köşesinde yer alır. I.Mahmut döneminde 1740-1741’de,  erkeklerin abdest gereksinimini karşılamak amacıyla, diğer ek binalarla birlikte inşaa edilmiştir. Eser, İstanbul’daki şadırvanlar içinde gerek mimari oranları gerekse süslemesi ile özel bir yere sahiptir.

Read More