degisti.com

zamanla her şey değişir…

Şemsi Paşa Camii – Kuşkonmaz Camii (Üsküdar)

Şemsi Paşa Camii – Kuşkonmaz Camii (Üsküdar)

Şemsi Paşa Camii, Üsküdar’da kendi adını verdiği semtte yer alır. Camii, türbe ve medreseden oluşan Şemsi Paşa Külliyesi, Mimar Sinan tarafından 1580 yılında inşaa edilmiştir. Külliye, Koca Sinan’ın hayatı boyunca yaptığı en küçük külliyedir. Kuşkonmaz Camii olarak da bilinen camisi, bütün yazma eserlerde Üsküdar’da Şemsi Ahmet Paşa Camii şeklinde yer alır.

Şemsi Ahmet Paşa İsfendiyaryoğulları ailesinden, Kızıl Ahmet Bey`in oğludur. Enderun`da yetişmiş, Kanuni Sultan Süleyman`ın ve II.Selim `in musahipliğini yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman ile Zigetvar Kalesi `nin kuşatılmasına katılmış, III. Murat zamanında veziriazam olmuştur.

Camiye halka arasında Kuşkonmaz Camii denmesinin nedeni, rivayete göre Şemsi Paşa ile Sokollu arasındaki rekabete dayanmaktadır. Sokollu’yla da rakip olan paşa bir gün vezire, “Senin külliyeye kuşlar pislemiş” diye takılmış. Vezir de “Gökyüzüne açık olan her mekan kuşlardan nasibini alır” diye cevaplamış paşayı. Şemsi Paşa, adına bir cami yaptırmayı planladığında Sinan’a gidip, hiç kuşların konmadığı bir yer olup olmadığını sormuş. Sinan da, Üsküdar’da kuzey ve batı rüzgarlarının kesiştiği bir derya kıyısı bulunduğunu ama denize doğru kayma riskinden dolayı,oraya bir yapı inşaa etmenin zorluklarından bahsetmiş. Fakat sonunda paşanın ısrarlarına dayanamamış ve Şemsi Paşa Camii’ni bugünkü yerine  inşaa etmeyi kabul etmiş.

Küçük ölçekli tasarlanan caminin iç mekanı, sonradan eklenen görevli odası ve kadınlar bölümü nedeniyle bugün zor algılanır bir hale gelmiştir. Şemsi Paşa Camii avlusunun biri deniz tarafına, diğeri ise eskiden Tekel binalarının bulunduğu şimdiki parka bakan iki kapısı vardır. Tekel binaları tarafındaki kapıdan girildiğinde, sağ tarafta küçük bir hazire yer alır. Kesme taştan harpuştalı olarak yapılmış olan bu kapıların üzerinde kitabe yoktur. Avlu duvarlarında, klasik demir parmaklıklı pencereler bulunur. Avlunun, kuzey ve doğu tarafını ‘L’ şeklinde medrese çevirmiştir.

Camii, kesme taştan, kare planlı ve kubbelidir. Kurşun kaplı kubbesi, dört pencereli, sekizgen bir kasnağa oturtulmuştur. Kasnağın dört yüzü, köşelerde olmak üzere, yarım kubbeciklerle takviye edilmiştir. Camiin son cemaat yeri ve sağ tarafı, on mermer sütunun taşıdığı bir revak ile çevrilmiştir. Revakların üzeri düzdür. Cami iki sıra pencerelidir; üst pencereleri vitraylıdır. Yarım kubbeleri ve mermer mihrabı istalaktitlidir. Sonradan yapılmış olan minberi ahşaptır. Kırmızı ve beyaz mermerden kemerli cümle kapısı üzerinde dört mısralı kitabe bulunmaktadır. Bu kapının sağ tarafında ise minare kapısı vardır.

Yapıın sağında yer alan minaresi,kesme taştan yapılmış olup şerefesinin altı istalaktitlidir. Minare, camiin esas yapısı üzerinde, köşede yükselmektedir.

Yapının sol tarafında yer alan türbenin, cami yönüne bakan büyük penceresine bir demir şebeke yerleştirilmiştir. Bu geniş pencerenin iki yanına, duvara gömülü olarak dolapçıklar yapılmıştır.

Yakın bir geçmişte camii, hayırsever  bir işadamı tarafından tüm masrafları karşılanarak restore edilmiştir.

22_03_2012_semsi_pasa_camii21

semsi_pasa_camii_kuskonmaz_camii_2014

 

 

Paylaşmak ister misiniz ?

Admin

Website:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir