degisti.com

zamanla her şey değişir…

Cihangir Camii

Cihangir Camii

Cihangir’de(http://www.degisti.com/index.php/archives/15778) Pürtelaş Mahallesi’nde bulunan Cihangir Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Cihangir için yaptırılmıştır. 1559 yılında Mimar Sinan’ın inşaa ettiği cami, Hadikat-ül Cavami’ye ve Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre,eski bir Bizans manastırı kalıntısı üzerine, kırma çatılı, tek minareli olarak  yapılmış küçük bir yapıdır.

Cami zamanla çevredeki yerleşmenin merkezi olunca, mahalle de Cihangir olarak adlandırılmıştır. Fındıklı’dan dik bir merdivenle çıkılan camiyi, Evliya Çelebi “cihannüma” olarak nitelemiştir. Cami’nin yanına bir de sıbyan mektebi yapılmış, altmış yıl sonra da bir Halveti tekkesi kurulmuştur. Bir rivayete göre Şehzade Cihangir, üvey abisi Mustafa’nın,annesi Hürrem Sultan tarafından düzenlenen bir komplo sonucu öldürülmesinden sonra üzüntüsünden,22 yaşında intihar etmiştir.

İlk yapı zaman içinde beş yangın geçirmiş, her seferinde yenilenmiş; en son 1889 yılında  II.Abdülhamit tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bugünkü cami, iki kapılı istinat duvarlı bir avlunun içinde yer alır. 500 metrekare alana sahip yapı,kare planlı ve tek kubbeli olarak inşaa edilmiştir.  Bugünkü yapının mimarının kim olduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. 19.yüzyıl Batılılaşma Dönemi’nde inşaa edilmiş camilerden biri olan yapının, 14 metre çaplı kubbesi, 4 büyük kemere oturtulmuştur. Kemer içleri, yelpaze biçimli ışınsal pencerelerle doldurulmuştur. Kubbe ve pandantifler kurşun kaplıdır.

Caminin son cemaat yeri kapalı olup, iki yanı kubbe, ortası çapraz tonozla örtülmüştür. Son cemaat yerinin iki yanında yer alan minarelerden soldaki minare, 1978 yılında vakıflar tarafından yeniden yapılmıştır.

Avlusunda görevlilere ait meşruta, abdest alma yeri, tuvalet ve Gazi Hasan Paşa tarafından bir tulumba monte ettirilen kuyu bulunmaktadır.

 

cihangir_camii2_mayis_2012

cihangir_camii_2014_mart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaşmak ister misiniz ?

Admin

Website:

One comment

ayfer

Kanuni’nin Hürrem Sultan’dan olan oğulları içinde en küçüğü şehzade Cihangir’di. Kanbur olan Cihangir, çok zarif, ağır başlı ve hassastı. Kanuni oğlunu yanından ayırmadığı gibi, onun hassaslığını da gözönünde bulundurarak sancağa dahi çıkartmamıştı.

Fakat bu hassas bünye, şehzade Mustafa’nın katli sırasında ordugahtaydı. Bu olay onun zarif bünyesinde duygusal bir depreme neden olmuş, psikolojisini alt-üst etmiş ve sonunda ölümüne neden olmuştu. Kimi kaynaklarda ise intihar ettiği söylenmektedir. Ölümünden sonra kardeşi Mehmet Türbesi’ne defnedilmiştir.

Kanuni ise oğlunun sağlığında bir ağaç altında dinlendiği yere bu camiyi yaptırdı. 1559’da Mimar Sinan tarafından yapılan cami, deprem ve yangınlarda defalarca yıkılıp yapıldıktan sonra, II. Abdülhamit döneminde tamamen yenilenmiştir.
Tepeye hakim bir yerde bulunan caminin manzarası görülmeye değerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir