degisti.com

zamanla her şey değişir…

I.Ahmet Türbesi

I.Ahmet Türbesi

sultan_1.ahmet_turbesi

Sultan I.Ahmet  Türbesi, Sultanahmet Külliyesi’nin (http://www.degisti.com/index.php/archives/675) kuzeydoğu köşesinde yer alır. Yapımına I.Mustafa döneminde başlanan türbe, II.Osman döneminde 1619’da tamamlanmıştır.

Duvarlarla çevrili türbenin arkasında bir darülkurra, revakların önündeki köşede de daha önceleri sebil olan, XIX. yüzyılda muvakkithaneye dönüştürülen, günümüzde ise “Türbeler Müzesi Müdürlüğü” olarak kullanılan bir yapı bulunmaktadır.

 Türbe XVI. yüzyıl türbelerinden farklı bir mimari üsluba sahiptir. Yapıda iç koridorlu mekan düzeninden ve çift cidarlı kubbeden vazgeçilmiş, girişin karşısına bir çıkıntı yapılmıştır. Kare planlı türbenin üzeri, çokgen bir kasnak üzerine oturan kurşun kaplı kubbe ile örtülüdür.

sultan_ahmet_turbesi

Cepheleri mermer kaplı yapının, köşeleri pahlanarak yumuşatılmıştır. Pahlanan kısımlar üstte mukarnas dolgular ile son bulmaktadır. Pencerelerden alttakiler, ahşap kapaklı dikdörtgen söveli, üsttekiler ise sivri kemerli ve şebekelidir. I. Ahmet’in sandukasının hizasına rastlayan pencereler diğerlerinden daha büyük tutulmuş, böylece farklı bir görünüm elde edilmiştir.

Girişte üç bölümlü bir revak yer alır. Ortada aynalı tonoz, iki yanda da birer kubbeden oluşan revak üst örtüsü, mukarnas başlıklı, iki renkli taştan örülmüş ve birbirine sivri kemerlerle bağlanmış mermer sütunlar üzerine oturmaktadır.  İçi bitkisel kalem işleri ile tezyin edilmiştir.

sultan_ahmet_turbesi

Girişin üzerinde yer alan mahfile,  giriş kapısı ile dolap nişi arasındaki merdivenle çıkış sağlanmaktadır. Basık kemerli türbe girişinin üzerinde üç satırlık on iki kartuşlu bir kitabe yer alır. Sultan I. Ahmet Türbesi’nde çini, kalem işi ve ahşap işçiliğinin güzel örnekleri bir araya getirilmiştir. Pencere kanatları, dolap kapakları ve giriş kapısının ahşap işçiliği dikkat çekicidir. Alt sırada bulunan pencere ve dolap aralarında kalan duvar satıhları, devrin zarif çinileriyle kaplıdır. Sıraltı tekniğiyle yapılmış bu çinilerde bitkisel kompozisyonlara ağırlık verilmiştir. Çinilerin üzerinde kalan bölüm ise zengin kalem işleri ile bezelidir.  Kubbenin ortasına madalyon içerisine Fatır suresinin 41. ayeti, pandantiflerdeki madalyonların içerisine de Esma-ül Hüsna yazılmıştır. Ayrıca lacivert zemine beyaz sülüs hat ile yazılmış Mülk suresi türbeyi çepeçevre kuşatmaktadır.

sultan_ahmet_turbesi_kasim_2014 (1)

   Türbede I. Ahmet, hanımı Kösem Sultan, oğulları IV. Murat ve II. Osman’ın yanı sıra sultanın bazı torunları gömülüdür. İstanbul Türbeler Müdürlüğü’ne bağlı olan Sultan I.Ahmet Türbesi, ziyarete açıktır.

sultan_ahmet_turbesi_10_kasim_2014

sultanahmet_meydani_alman_cesmesi_ve_sultan_ahmet_turbesi_kasim_2014

sultan_ahmet_turbesi_sultanahmet_7_ocak_2015

Paylaşmak ister misiniz ?

Admin

Website:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir