degisti.com

zamanla her şey değişir…

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Taksim-Harbiye arasında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alır. 1856’da kurulmuş olan okul, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kız lisesidir.

Ekim 1856’da, Sinai gemisiyle Fransa’ dan İstanbul’a gelen 12 rahibe, Pangaltı semtinde, adını yanında bulunan kiliseden alan ve o güne kadar “Filles de la Charité” ler tarafından idare edilen «Maison du Saint-Esprit» isimli yatılı okulun yönetimini devralmış, böylece 27 Kasım 1856’da Notre Dame de Sion yatılı okulu, ülkemizde resmen açılan ilk kız lisesi olmuştur. Her sınıfın ayrı bir renginin olması, öğrencilerin bellerine sınıflarını gösteren kuşaklar takması, büyük bir titizlikle düzenlenen ödül törenleri, çalışkanlara ve uslulara hediye edilen gülden taçlarla okulun içindeki düzen, Fransız eğitim sisteminin eski gelenekleri üzerine inşaa edilmiştir.

Notre Dame de Sion, çok kısa sürede Osmanlı sarayının gözünde meşrulaşmış hatta rahibeler ve öğrenciler 1857’ de saraydaki sünnet şenlikleri dolayısıyla Gümüşsuyu’ nda kurulan çadırlarda, Sultan Abdülaziz’ in huzuruna çıkmaya davet edilmişlerdir. Önceleri tümü yatılı olan hristiyan öğrencilere, kısa bir süre sonra musevi öğrenciler, 1863 yılında padişahın ilgisi ve İmparatorluğun ileri gelenlerinin teklifleri ile de müslüman öğrenciler katılmıştır. Böylece, farklı dinlerden ve ortamlardan gelen öğrenciler, bir çatı altında başkalarına saygıyı, farklılıklara açık olmayı öğrenmişlerdir.

 Bu iyi ilişkiler 1914’ de 1. Dünya Savaşı’ nın başlamasına kadar devam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa bu savaşta karşı cephelerde yer aldıkları için o dönem kapatılan bütün Fransız kurumları gibi Notre Dame de Sion’da kapatılmıştır. Savaş boyunca hastane ve mühendishane olarak kullanılan okul, Mondros Mütarekesi sonrasında eğitime tekrar başlamıştır.

Cumhuriyet’ in ilanından ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulünden sonra Notre Dame de Sion’un yapısında büyük değişikliklere gidilmiş; okuldaki dini simgeler kaldırılmış, rahibeler dini kıyafetlerini çıkarmış, ders programı laik ve milli bir karaktere dönüştürülmüş ve okul, Türk Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.  1935 yılında, Türk vatandaşlarının ilköğretimi Türk okullarında görmesi zorunlu kılındığından, Notre Dame de Sion’ un ilkokul kısmına sadece yabancı uyruklu öğrenciler alınmaya başlanmıştır.

Atatürk’ün üç manevi kızına eğitim vermekten ayrı bir gurur duyan Notre Dame De Sion Fransız Lisesi, zamanla toplumun tüm kesiminden gündüzlü öğrencileri de kabul etmeye başlamıştır.

1960’ların sonunda bele kemer takmak, öğrencileri gülden taçlarla ödüllendirmek gibi gelenekler son bulmuş, 1971 yılında kurumun ilkokul bölümü,1972’de yatılı kısmı kapanmıştır. 1989’a kadar rahibeler tarafından yönetilen okulda, bu tarihten sonra da rahibeler çalışmış ancak yönetime laik bir müdür getirilmiştir. 140 yıl boyunca kız lisesi olarak hizmet veren kurum, 1996 – 1997 öğretim yılında karma eğitime geçmiştir.

 Yine 1997’de, sekiz yıllık ilköğretim okulları döneminin başlamasıyla, orta okul kısmı kapanan okul, özel bir liseye dönüşmüş, okulun adının ilk harflerinin daha çok bilinmesi sebebiyle ilköğretim kısmına Neslin Değişen Sesi” adı verilmiştir.

2006 yılında 150. yılını kutlayan Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, karma bir okuldur. Okulda Fransız liselerinin kabul edilmiş müfredat programı uygulanır. Eğitim Hazırlık+4 yıldır ve Türkçe/Fransızca olmak üzere iki dilde yapılmaktadır. Hazırlık yılından itibaren ikinci yabancı dil olarak İngilizce eğitimi verilir. Okulun diploması Fransız Bakaloryasına denktir.

Notre Dame de SionFransız Lisesi’nin üç katlı okul binaları, arkada kalan küçük kilisenin de açıldığı avluya açılmaktadır. Okulun 2. derece tarihi eser olan küçük iç avlusu, cepheleri, lojmanları ve lise içinde bulunan tarihi Saint Espirit Kathedrali’nin bir bölümü, Pergel İnş.San. Tic. A.Ş. tarafından renove edilmiştir. Çalışmalar Temmuz 2010’da başlamış, Eylül 2010’da bitmiştir.

 

Kaynakça:

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.6, s.94,95

Notredamedesion Web Sitesi

Ndsliler.com

Wikipedia.org

Emlakhaberleri.com

Paylaşmak ister misiniz ?

Admin

Website:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir