degisti.com

zamanla her şey değişir…

İTÜ Taşkışla Binası – Mecidiye Kışlası

İTÜ Taşkışla Binası – Mecidiye Kışlası

Eski Mecidiye Kışlası, bugünkü İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Taşkışla Binası,Taksim’de Taşkışla Caddesi üzerinde, Grand Hyatt İstanbul Otel’inin karşısında yer alır. Yeni Rönesans üslubunda yapılmış olan Mecidiye Kışlası, İngiliz mimar William James Smith ve yardımcısı İstefan Kalfa tarafından 1846-1852 arasında, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Askeri Tıbbiye) için hastane olarak yapılmıştır.

Kırım Savaşı (1853-56) sırasında, Osmanlıların müttefiki Fransız askerleri burada tedavi edilmiştir. Savaştan sonra uzun süre boş kalan yapı, 1860’da onarıldıktan sonra Dolmabahçe Sarayı’nı korumak üzere görevlendirilen askerler için kışla olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1894 depreminin ardından Mimar Raimondo D’Aronco’nun gözetiminde onarılan kışla, Balkan Savaşı sırasında gene hastane olarak hizmet vermiştir.

1943-50 yılları arasında büyük bir onarımdan geçirilen ve yeniden düzenlenen yapıya, İTÜ Rektörlüğü ile Mimarlık ve İnşaat fakülteleri yerleştirilmiştir(1950). 1983’de Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından, yapının 1. derece tarihsel anıt olduğu kararı alınmıştır. İTÜ’nün şehir içindeki eski yapılarından 1980’de Maslak’daki yeni kampüsüne taşınmaya başlaması ve İnşaat Fakültesi’nin Taşkışla’dan çıkmasıyla dönemin hükümeti, yapının otel haline getirilmesi için boşaltılmasını talep etmiştir. 1987’de Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu da binanın otele dönüştürülmesini uygun görünce, Taşkışla 49 yıllığına bir yapı firmasına kiralanmıştır. Bu karar üzerine, bazı öğretim üyeleri 1988’de iptal davası açınca, mahkeme önce yürütmeyi durdurma kararı almış,1989’da da, tüm idari işlemleri iptal ederek Taşkışla’nın İTÜ’de kalmasını kararlaştırmıştır. Bina daha sonra İTÜ’nün mülkiyetine verilmiştir.

Kışla, dikdörtgen planlı, orta avlulu(70x40m.), bodrum kat üzeri iki katlı bir yapıdır. Köşelerindeki bölümler, 3 katlı olarak ve cepheden dışarıya taşırılarak özellikle vurgulanmıştır. Katlar birbirinden yatay silmelerle, bütün pencereler de birer çift gömme ayakla ayrılmıştır. İkinci kat pencereleri, üçgen alınlıklarla  taçlandırılmıştır.

Yapıya, batı cephesinin ortasında yer alan, sekiz sütunlu bir portikten girilir. Plan şeması her iki katta da aynıdır. Bina, bütün yapıyı dolanan bir koridorla buna açılan büyük mekanlardan müteşekkildir. Batı ve doğudaki kanatlarda koridor ortada, kuzey ve güneydeki kollarda ise bir yanı iç avluya bakar şekilde tasarlanmıştır.

Bugün İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde Mimarlık Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Bölümü ve Sürekli Eğitim Merkezi bulunmaktadır. İTÜ Geliştirme Vakfı ve Rektörlüğün kent içi ofisleri de bu yapı içinde yer alır.

 

Linkler:

http://www.itu.edu.tr

Taşkışla.net

Paylaşmak ister misiniz ?

Admin

Website:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir